תכנון ובניה

תכנון ובניה

משרד עו"ד משה שורר ושות' הינו משרד המלווה בעלי קרקע רבים ויזמים החל מרכישת הקרקע, ועד לסיום ההליכים התכנוניים והפיכתה לקרקע זמינה למימוש.

נושא התכנון והבניה הינו נושא רחב הדורש ידע ובקיעות במכלול נושאי משנה כגון ידע בהיסטוריה התכנונית של חטיבת הקרקע נשוא התוכנית, הבנה מעמיקה בטבלאות האיזון, וכן ניסיון והבנה של תקנון התוכנית מאחר והקבוע בתקנון התכנית יש השלכות לטווח ארוך על זכויות הבעלים ללא אפשרות תיקון.

לכל תכנית יש השלכות בנושאים משיקים כגון, הפקעות, פיצויי הפקעה, היטלי השבחה, היטלי פיתוח ועוד. גם לנושאים אלה יש השפעה כספית על כל בעל קרקע ויש להיות ערניים בשלביה המוקדמים של הכנת התוכנית להשלכותיה הכספיות זאת על מנת להקטין את המעמסה הכספית על בעל הקרקע.

נדבך משלים של נושא התכנון והבנייה הינו ההופעות בפני ועדות התכנון והבנייה , ערכאות הערעור למיניהם וכן העתירות המנהליות. למשרדנו ניסיון רב הן בהופעות בפני הועדות לתכנון ובנייה, הן בהופעות בפני ועדות הערר השונות והן בפני בתי המשפט בכל הקשור לעתירות המנהליות.

למשרדנו אף יכולת וניסיון רב בכל הקשור למו"מ ולקשר עם הרשויות השונות ובמיוחד ועדות התכנון והבנייה לצורך קידום התוכניות ומציאת האיזון הנכון בין צרכי הרשות לבין צרכי בעלי הקרקע.

בישראל, הליכי הפשרת הקרקעות הינם ארוכים ומורכבים, הרצופים מכשולים רבים, הדורשים היכרות דרכי הפעולה, יכולת וקשרים מול גופים רבים.

כפי שפרטנו לעיל למשרדנו ניסיון רב בנושאים השונים הקשורים לתכנון ובניה החל משלביה הראשוניים של התוכנית ועד לטיפול במימוש התוכנית על כל היבטיה כולל נושא ההיטלים והאגרות וכן בכל הקשור להופעות מול ועדות התכנון, בהתמודדות עם התנגדויות ובניהול מאבקים משפטיים בתחום זה במידת הצורך.