משרד עו"ד משה שורר ושות' מעורב בשלבים שונים בקידום או לחילופין בהתנגדות לתוכניות בניין עיר רבות, בעיקר באזור המרכז. למשרד קשרים טובים עם צוותי התכנון השונים, ברשויות המקומיות המרכזיות באזור המרכז המטפלים בקידום התוכניות והפשרת הקרקעות. קשרים אלה חיוניים לקידום כל תכנית והם מאפשרים את שיתוף הפעולה הנדרש לקידום התוכנית וזירוז מתן תוקף לתוכנית שבטיפול.

קידום כל תוכנית בניין עיר אינו מסתיים בועדות המקומיות לתכנון ובנייה אלא הוא קשור אף לגורמים נוספים כגון הועדות המחוזיות לתכנון ובנייה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה, משרדי ממשלה שונים ועוד. למשרדנו ניסיון נרחב אף בטיפול לקידום תוכניות בניין עיר במוסדות וברשויות השונות כמפורט לעיל. נסיון זה הכרחי על מנת להביא את התוכנית למתן תוקף כשהיא תואמת עד כמה שאפשר את צרכי בעלי הקרקע.

נושא זה של שינוי ייעודי קרקע, הפשרת קרקעות לבנייה, השבחתן של חטיבות קרקע, לעיתים התנגדויות לשינוי יעוד הקרקע, הינו מלאכת מחשבת הדורשת סבלנות ואורך רוח יכולת מו"מ וניתוח של ההשלכות לטווח ארוך של הליך וכן יכולות טובות של תקשורת וקשרים ענפים מול הרשויות השונות לצורך קידום האינטרסים של בעלי הקרקע.

הניסיון הרב שנצבר למשרדנו בתחום זה הביא פעמים רבות להישגים רבים לבעלי הקרקע, אשר באו לידי ביטוי בהשבחת יתר של רכושם אף לעומת בעלי קרקע סמוכים, לחיסכון כסף רב, ולזירוז הליכים שקיצרו את המועדים עד לאישורן של התוכניות. כשהיה בכך צורך, משרדנו אף הצליח לבטל תוכניות בניין עיר שפגעו בבעלי קרקע ולא עמדו בקנה אחד עם תוכניות כלליות של אותה רשות או עם תוכניות סותרות שבתוקף.