משרד עו"ד משה שורר ושות' מטפל במלוא ההיבטים של עסקאות נדל"ן פרטיות הן במגזר העסקי והן במגזר הפרטי, הן לתושבי ישראל והן לתושבי חוץ לרבות רכישת נדל"ן באמצעות תאגיד נאמן.

המשרד ניהל בשנים האחרונות בהצלחה עסקאות רבות ומגוונות הן בישראל והן בחו"ל, חלקן עסקאות מורכבות ורחבות היקף.להצלחת העסקאות היה צורך בניהול מו"מ מורכב ורציף, תיאום וסינכרון בין גורמים רבים הקשורים לכל עסקה, בדיקות נאותות רחבות ומעמיקות, תכנון מס ותכנון עסקי.

משרדנו מספק את מכלול השירותים הדרושים לביצוע עסקות נדל"ן, החל מאיתור רוכש או מוכר עבור לקוחות המשרד, דרך בדיקת הצד השני של העסקה, עובר לבדיקת היבטי המסים וההיטלים השונים דרך ניהול מו"מ עד לחתימת ההסכם. ליווי העסקה לאחר חתימת ההסכם ממשיך במעקב אחר ביצוע העסקה, טיפול מול הרשויות השונות כולל רשויות המסים, הרשויות המקומיות, מנהל מקרקעי ישראל , לשכת רישום המקרקעין ועוד גופים קשורים. הטיפול בעסקאות נעשה במהירות ובזריזות, כאשר יש לציין כי העסקאות של משרדנו מסתיימות מהר יותר מהממוצע הארצי של השלמת עסקאות.

עסקאות הנדל"ן מתפרשות על כל תחומי הנדל"ן לרבות עסקאות בנכסים מניבים, קרקעות בהליכי הפשרה, מכירת דירות בפרויקטים שונים, רכישת קרקע מופשרת (לעתים ע"י קבוצה רוכשים) , עסקאות קומבינציה, עסקאות חליפין ואופציות למיניהם ועוד.

עסקאות נדל"ן בישראל

עסקאות נדל"ן בישראל שונות מעסקאות בארצות המערב בכך שעובר פרק זמן בין חתימת ההסכם לבין רישום העסקה בלשכת רישום המקרקעין או בגוף רישומי אחר וזאת עקב הצורך באישורי מסים שונים כתנאי להסכמת הרשויות לרישום העסקה כדין.

הליך זה שונה מביצוע עסקאות בארצות המערב שם העסקה מתחילה ונגמרת באותו מעמד, לרוב אצל נוטריון ציבורי, כאשר כל צד מטפל בהיבטי המס שלו באופן עצמאי וישירות מול רשויות המס בסוף שנת המס ללא קשר לעסקה עצמה.

אופן ביצוע העסקאות בישראל המחייב תחילה את הסדרת תשלומי המסים של הצדדים לעסקה לרשויות כתנאי לרישום הבעלות ע"ש הקונה יש השלכות למרכיבי העסקה, שכן יש צורך להבטיח את שני הצדדים בתקופה שבין חתימת ההסכם להעברת הבעלות, הן את המוכר לעניין קבלת מלוא התמורה והן את הקונה לעניין רישומו כבעלים ולעניין הבטחת תשלומי המסים של המוכר.

עובדה זו הופכת את העסקאות בישראל למורכבות יותר עם צורך במומחיות רבה ותשומת לב מיוחדת לפרטים השונים של העסקה על מנת להבטיח ביטחון רב ללקוחות. הצורך למומחיות מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בעסקאות נדלן מורכבות כגון שעבודים לגורמים שונים, התחייבויות לגורמים שלישיים ותנאים מתלים המשולבים בעסקה.