משרד עו"ד משה שורר ושות' צבר קשרים רבים עם קבלנים, יזמים ובעלי קרקע. קשרים אלה מאפשרים למשרד ללוות ולבצע הן עסקאות ביצוע בניה והן עסקאות קומבינציה ולהפיק לבעלי המקרקעין רווח מרבי במועד מימוש הנכס שבבעלותם.

הליווי של משרדנו כולל ליווי משפטי לרבות בפן העסקי, בדיקת היבטי המס, ליווי תכנון אדריכלי, ליווי פרסום מכרזים לקבלנים ולבעלי מקצוע נדרשים , ליווי פיננסי, ליווי הקבלנים והבנייה, רישום בתים משותפים, ומכירת יחידות התמורה לבעלים.

השרות המקיף שנותן המשרד בתחום זה פוטר את הבעלים מהתעסקות עם בעלי מקצוע, רשויות שונות, קבלנים וכד'. "תפירת" העסקאות, המורכבות ברובן, נעשית ביעילות ובמקצועיות, תוך שמירה קפדנית על האינטרסים של הלקוחות ועל זכויותיהם.

הן עסקאות הקומבינציה והן עסקאות הביצוע הנן עסקאות מורכבות יותר מעסקאות נדל"ן רגילות בכמה היבטים. אורך הזמן של עסקאות אלה רב יותר הן בהליך המו"מ והן בתקופת ביצוע העסקה עד לסיומה. לטווח הזמן של ביצוע העסקה יש משמעות רבה לעניין תכנון העסקה מהיבטיה השונים ולעניין הבטחת ביצוע בהסכם חזק וברור לרבות מתן ביטחונות מתאימים לצדדים.

הביטחונות המשולבים בהסכמים אלה הם מאבני היסוד של כל עסקה והם המאפשרים את מימוש העסקה עד לגמר ביצועה. אי מתן בטחונות מתאימים מסכנים את בעלי הקרקע ואף את העסקה כולה.

גם היבטי המס בעסקאות אלה שונים לחלוטין מעסקה רגילה ויש לתכננם בקפידה יתרה שכן תכנון לא נכון יכול להטיל על הצדדים לעסקה, מעמסת מס שמאיינת את כדאיות העסקה ורווחיותה. קודם למו"מ יש לבצע בדיקת מס מדוקדקת על מנת להבטיח את כדאיות העסקה. פעמים רבות מגלים בבדיקת הפן המיסויי , כי עדיף לבצע עסקה אחרת. למשל, פעמים רבות כשמתכננים עסקת קומבינציה מגלים כי ביצוע בניה תהיה רווחית יותר עבור הבעלים ולפעמים אף מגלים כי מכירת הקרקע עדיפה על כל עסקה אחרת.

בהליך קבלת ההחלטה איזה עסקה על הבעלים לבצע אין כללים מוחלטים. קבלת ההחלטה בעניין, תלויה בגורמים השונים של העסקה הספציפית כגון תקופת החזקת הקרקע, סוג הקרקע, זכויות הבנייה בקרקע, מצב השוק, רמת הריבית במשק, עלויות הבניה, רמת מחירי היחידות הגמורות ועוד.

לאור האמור , כל עסקה דורשת בדיקה וניתוח מעמיק קודם לפתיחת המו"מ. יצוין כי גם את זהות הצד השני לעסקה יש לבחור בהתאם לתוכנית העסקית שהוכנה מראש על מנת שיתאים למטווה העסקה ועל מנת שיוכל לתת מענה לצרכים המיוחדים של העסקה. לצורך כך יש לערוך בדיקות מוקדמות על הצד השני של העסקה על מנת לוודא שאכן מדובר בשותף המתאים לעסקה. במהלך המו"מ יש להקפיד על ביטחונות מתאימים שיבטיחו את סיום העסקה, על לוחות זמנים ברורים, ועל פיצויים במקרה של הפרות ההסכם.

אף לאחר חתימת ההסכם יש לעקוב אחר ביצוע העסקה בהתאם להתחייבויות השונות שבהסכם כדי לא ליצור פתח להפרות קטנות שלעיתים הופכות להפרות גדולות ומשמעותיות.

לסיום, נאמר כי מעבר לכל האמור לעיל המתכון הנכון להצלחת עסקה ברוב המקרים הינו בחירה נכונה ומתאימה של הצד השני לעסקה, לרבות יושרו הפנימי וחוזקו הפיננסי.