למשרד עו"ד משה שורר ושות', יכולות וניסיון רב בשמירה על נכסי משפחה, נכסים עסקיים ונכסים אחרים. השירות הניתן על ידי המשרד כולל תכנון החזקת הנכסים וכן הקמת מערך החזקות הנאמנות בהתאם לצרכי הלקוח לרבות הקמת נאמנויות, חברות זרות, וגופים משפטיים נוספים. לאחר הקמת מבנה הנאמנות המחזיק את הנכסים, ממשיך המשרד לנהל את הנכסים אף זאת בדרכים מגוונות בהתאם לצרכי הלקוח.

משרדינו מתמחה בהקמת סוגים שונים של נאמנויות וגופים משפטיים אחרים המחזיקים נכסים עבור נהנים. לצורך הקמת הנאמנויות משרדנו קשור לחברות נאמנות זרות ולמשרדים ברחבי העולם המאפשרים מתן פיתרונות יעילים ואיכותיים ללקוחות המשרד, כל לקוח לפי צרכיו.

בנוסף וכחלק ממערך הפיתרונות הניתנים ללקוחותינו, משרדנו ערוך ומנוסה בהקמת חברות זרות, אף הם לצורך החזקת נכסים ועסקים. הקמת החברות הזרות נעשה במהירות רבה וביעילות וככל שנדרש ישנה גמישות באשר להחזקת המניות (נאמן או בעלים וכד'), מינוי מנהלים, קביעת מקום מושב החברה ומרכז ניהולה, הכל בהתאם לנכס המוחזק, לבעלים ולצרכים של העסקה או נכסי המשפחה.

ישנן סיבות רבות להקמת נאמנויות ו/או חברות זרות ו/או גופים משפטיים אחרים לצורך עסקאות, או שמירת נכסים או החזקת נכסים. להלן פירוט של כמה סיבות להקמת מבנה של החזקה שאינו החזקה ישירה של הלקוח:

  • שמירה על נכסי המשפחה לאורך שנים ומניעת "בזבוז" הנכסים ע"י בני משפחה לא אחראים או לא שקולים.
  • הסתרת נכסים מנושים משותפים לעסקים ואף מבני משפחה.
  • ביצוע עסקאות ללא זהות המשקיע, הן לצורך הצלחת העסקה והן לצורך הצנעת המשקיע מהציבור והן לצרכים נוספים.
  • ביצוע השקעות במדינות בהם לא ניתן להשקיע בדרך ישירה.
  • תכנון מס – למשל כניסה לאמנות למניעת כפל מס, ניהול עסקאות ממדינות פטורות ממס ועוד. 

אין ספק שנאמנויות , חברות זרות וגופים משפטיים נוספים מהווים כלי חשוב ביותר לניהול עסקים ולשמירת נכסים ואנשי עסקים ומשפחות בעלות הון יכולים לנצל כלים אלה לשמירה על נכסיהם ולהגדלת התשואה על הנכסים המוחזקים על ידם.