משרד עו"ד משה שורר ושות' הינו בעל ניסיון רב בתחום מיסוי מקרקעין על כל היבטיו, כולל מס שבח, היטלי השבחה ועוד. המשרד מלווה את הלקוח, הן בהליכי השומה, ההשגות והעררים, והן בתחום תכנוני מס יצירתיים טרם חתימת ההסכם. הבדיקות השונות הנערכות אל מול הלקוח נעשות מתוך ראייה ארוכת טווח, בהתאם לתכנון העסקי של הלקוח ולצרכיו.

במהלך השנים יצר משרדנו קשרי עבודה טובים עם נציגי מערכות המס – הן הממשלתיות והן המוניציפאליות. למשרדנו מוניטין של אמינות ומקצועיות מול נציגי רשויות המס, וזאת תוך עמידה על זכויות לקוחותינו במלואן.

באמצעות הבנה מעמיקה של תחום המסים על כל פרטיו ודקדוקיו הניב משרדנו לא אחת חסכון כספי רב ללקוחותינו, לפעמים במסגרת עריכת השומות ולפעמים במסגרת ההשגות והעררים.

למשרדנו קשרי עבודה עם משרדים מובילים בחו"ל אשר נותנים למשרד את ה"מטריה" הבינלאומית בעסקאות בהם יש צורך בתכנון מס בינלאומי או לצורך תכנון מס בעסקאות מקומיות של לקוחות מחוץ לישראל. בדרך זו ניתן לחסוך כספים רבים ולאפשר ללקוח לבצע עסקאות רבות יותר.