למשרדנו ניסיון מעמיק ומגוון בהופעות בפני הערכאות השונות, הן בבתי משפט, הן בפני ועדות ערר, והן בפני ועדות לתכנון ובנייה וועדות למיסוי מקרקעין. ההופעות בפני הערכאות מתפרשות על פני כל תחומי ההתמחות של המשרד, לרבות פירוק שותפויות במקרקעין, כינוס נכסים של מקרקעין, הופעות בפני ועדות ערר הן בנושאי תכנון ובניה הן בנושאי מסים והיטלים והן לצורך התמודדות מול התנגדויות.