המשרד מטפל שנים רבות בפרויקטים רחבי היקף של מאות יחידות דיור, הן של קבלנים והן של בעלי קרקע, הדורשים יכולות מיוחדות עקב ריבוי הבעלים והמורכבות התכנונית. הפרויקטים הגדולים המנוהלים ע"י המשרד מתרכזים בעיקרם במרכז הארץ לרבות, עבר הירקון בתל אביב, פי גלילות, בת ים, רעננה ועוד (ראה פרק פרויקטים).

במשך השנים התרכזו למשרד בעלי קרקע רבים בתוכניות שונות במרכז הארץ במטרה להתאגד כקבוצת בעלי קרקע השומרת על זכויותיה ביחד.

להתאגדות כקבוצה יש יתרונות רבים בין השאר בעניינים הבאים:

 • ריכוז בעלי הקרקע המיוצגים במתחמים נפרדים בתוכנית. דבר זה מאפשר מימוש מהיר יותר של הקרקע הן בבניה עצמית והן בעסקאות קומבינציה.
   
 • חסכון בעלויות הרבות של בעלי המקצוע, הנדרשים לצורך קידום התכנית ומימושה כגון שמאים, מודדים, אדריכלים ועוד.
   
 • טיפול מרוכז במסים וההיטלים השונים בדרך מקצועית יותר ובעלת השפעה רבה יותר המביאה ברוב הפעמים לחיסכון משמעותי בגובה המסים, ההיטלים והאגרות.
   
 • אפשרות טובה יותר להתנגדות לסעיפים בתוכניות שאינם עומדים עם האינטרסים המשותפים של בעלי הקרקע שכן לקבוצה גדולה יש השפעה רבה יותר על אפשרות לשינוי התוכנית.
   
 • מעקב ופיקוח טובים יותר על התקדמות התוכנית ובדיקה מקצועית שאכן התוכנית מתקדמת לפי האינטרסים של בעלי הקרקע.