במסגרת הטיפול בנכסי משפחות רבות התמחה משרדנו בייעוץ ללקוחות בכל הנוגע לצוואות הן מקומיות והן בינלאומיות, בשיתוף עם יועצים מתאימים בישראל ובחו"ל. המשרד עוסק בניסוח צוואות, בקיום צוואות ובניהול עיזבונות וירושות בישראל, בין היתר של תושבי חוץ.

הכנת צוואה או מועד מימושה הינו כלי מני רבים שבעזרתו ניתן לתכנן את העסקים המשפחתיים ולווסת את העברות הנכסים לדורות הבאים. לכן נושא הצוואות ומימושן בבוא העת הינו נושא חשוב ביותר שיש להקדיש לו תשומת לב רבה . בזמן הכנת הצוואה קשה לצפות הן את מצב הנכסים במועד מימוש הצוואה והן את מצב המשפחה באותו זמן, לכן יש לתכנן בקפידה את נוסח הצוואה ולנסות לכלול בתוכה את כל התסריטים האפשריים למועד בו יידרשו בני המשפחה לממש את הצוואה.

לעיתים,הצוואה נועדה לסייע ככלי בשמירת הנכסים של המשפחה. פעמים רבות אנשים שאינם מבני המשפחה מצליחים לשכנע בני משפחה מבוגרים לחתום על צוואות לטובתם או לטובת מוסדות מהם מקבלים אותם אנשים אחוזים מסוימים מהנכסים. באמצעות הקפדה על עריכת צוואות ולפעמים חתימה עליהם מדי שנה ניתן למנוע "בריחה" של נכסים מהמשפחה ושמירה טובה יותר על נכסים אלה.