התכנית כוללת 4080 דונם בדרום שטח השיפוט העירוני של חולון ומקיפה 37 גושים.

מדובר בתכנית ייחודית מאחר והיא מהווה את עתודת הקרקע הבלתי מבונה (=משוקמת) הגדולה ביותר בעיר. התכנית ממוקמת בשטח אטרקטיבי ומבוקש: מצפון לה ממקומות שכונות קריית שרת וקריית פנחס איילון, בצד מזרח כביש מס' 4, גובלת בדרומה עם תחום השיפוט של ראשון לציון ממערב לה כביש 20 (נתיבי איילון).

התכנית מייעדת שטחים ל- 1,300 יחידות דיור בבנייה נמוכה לצד  12,400 יחידות דיור בבנייה גבוהה. חלקה העיקרי של התכנית מקצה 175,000 מ"ר למבני ציבור ו-930,000 מ"ר לתעסוקה הכוללת מסחר וייעודים רב תכליתיים. בנוסף, עתידה התכנית לכלול פארק רחב ידיים שישמר אזור מחיה עשיר לבעל חיים מגוונים ורבים.

התכניות המפורטות יתוכננו במקביל זו לזו. לאחר שתכנית המתאר קיבלה תוקף, במועד אישור התכניות המפורטות יפורסמו טבלאות האיזון.

מאחר וטרם ניתן לדעת אילו זכויות יוקצו לחלקת קרקע מסוימת בתחומי התכנית, מומלץ להצטרף לקבוצה.

להצטרפות לקבוצה יתרונות נוספים דוגמת מימוש מהיר ומיטבי של הזכויות, הגנה מפני פירוקי שיתוף, חסכון משמעותי בעלויות הבנייה וכן בהיטלים ומסים.

משרדנו מייצג בעלי קרקע רבים אשר ירוכזו במתחמים השונים על פי המיקום של גושי המגרש.