תוכנית תא/3388 ו- תא/3388/א

תוכנית תא/3388 ו- תא/3388/א

תוכנית תא/3388 או במהדורה המתוקנת תא/3388/א הנה תוכנית קטנה יחסית בצפון תל אביב הממוקמת דרומית לרח' פרופס, מערבית לרח' לוי אשכול וצפונית לגוש הגדול. התוכנית כוללת בנייה של כ-1,000 יחידות דיור. כמו כן מתוכננים אזורי מסחר, גינות ושטחי ציבור.

התוכנית כוללת טבלאות איזון במסגרת איחוד וחלוקה ולכן ניתן יהיה לעבור לשלב הבנייה מיד לאחר אישור התוכנית והפיתוח.

משרדנו מייצג למעלה מ 10% מבעלי הקרקע בתוכנית. מאחר והתוכנית הוגשה עם טבלאות איזון ללא ריכוז קבוצות מיוצגות אנו מנהלים הליך של התנגדות לתוכנית בין השאר במטרה ליצור קבוצה שתקבל את זכויותיה במרוכז.

כפי שהוסבר לעיל לקבוצה מאורגנת יש יתרונות רבים כגון חיסכון בהוצאות רבות בדרך לקבלת הזכויות, מעקב מקצועי יותר בהתפתחויות של התוכנית ואפשרות למאבק הן בנושא הזכויות והן בנושא המסים וההיטלים.