תוכנית רש/800 ו- תא/ 2812 - פי גלילות

תוכנית רש/800 ו- תא/ 2812 – פי גלילות

שתי התוכניות הינן של הועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון ושל הועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב. התוכניות מפשירות למעשה את אזור פי גלילות שהינו התחום שבין כביש 5 בצפון; כביש איילון ממזרח; כביש 2 ממערב ותל אביב בדרום. מטרת התוכנית היא הקמת רובע עירוני מעורב לתעסוקה ומגורים והיא כוללת כ-10,000 יחידות מגורים וכ-700 אלף מ"ר לתעסוקה וכן פארק גדול בשטח של 430 דונם כל זאת בשטח העירוני של רמת השרון. במקביל מתוכנן השטח העירוני של תל אביב שהינו בחלק הדרומי של המתחם.

שטח שתי התוכניות כולל שטח של כ 1,850 דונם בשטח השיפוט העירוני של עירית רמת השרון וכ- 315 דונם בשטח השיפוט העירוני של עיריית תל אביב.
משרדנו החל לרכז בעלי קרקע רבים בתכנית לאור אישור הועדה המקומית את התוכנית המפורטת לקראת העברתה לוועדה המחוזית לתכנון והבניה, אף כאן במטרה ליצור קבוצה שתקבל את זכויותיה במרוכז. כפי שהוסבר לעיל לקבוצה מאורגנת יש יתרונות רבים כגון חיסכון בהוצאות רבות בדרך לקבלת הזכויות, מעקב מקצועי יותר בהתפתחויות של התוכנית ואפשרות למאבק הן בנושא הזכויות והן בנושא המסים וההיטלים.