תוכנית ממ/3154 הינה תוכנית בתחום המועצה המקומית גבעת שמואל. התוכנית משתרעת על שטח של כ 279 דונם.

התוכנית תוכננה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה מרכז במטרה להפוך את השטח החקלאי נשוא התוכנית לשטח ביעוד מגורים.

התוכנית תאפשר בניית 1800 יח"ד ב- 20 מגרשי בנייה.

בתוכנית זו יש בעלי קרקע רבים ויש חשיבות רבה להתאחד בקבוצות על מנת שניתן יהיה לצאת לבנייה מיד עם מתן תוקף לתכנית.

אף בתוכנית זו משרדנו מיצג בעלי קרקע במטרה לבנות במשותף את זכויות הבנייה של הבעלים.