תכנית רצועת הנופש נמצאת בשטחיהן של רמת השרון ותל אביב. מדובר בשתי תכניות שקודמו יחד שביניהן רצף טריטוריאלי- רצועת הנופש המזרחית ורצועת הנופש המערבית. את התכניות תוחמים: מצפון- כביש מס' 5, שכונת נווה גן שברמת השרון מדרום, הכפר הירוק ובית העלמין קריית שאול ממזרח ונתיבי איילון ממערב.

התכנית מאפשרת את הקמתן של כ-6,100 יחידות דיור באזור ביקוש פופולרי ותייחד כ-900 דונם עבור פארק מטרופוליני לרווחת תושבי האזור .הפארק מהווה חלק חשוב ברצף השטחים הפתוחים של צפון מחוז תל-אביב. הבנייה הצופה לפארק מתוכננת להיות נמוכה מ-16 קומות, השכונה תחובר למערכת תחבורה ציבורית, ויסללו שבילים מוצלים בשטחי הפארק. בסמוך לנתיבי איילון, מתוכנן מעבר רחב להולכי רגל ואופניים על מנת לאפשר חיבור בין השכונה ובין תחנת רכבת דרום גלילות שמתוכננת להבנות בעתיד.

בתכנית רש/1084 שמתייחסת לחלק המזרחי של רצועת הנופש, כלולים 3,250  יחידות דיור מגוונות ושטח ממוצע של 93 מ"ר לדירה, כש-30% מתוכן דירות קטנות בנוסף ל- 300 יחידות עבור דיור מוגן. עוד כוללת התוכנית, שטחי מסחר בהיקף של כ-7,700 מ"ר, כ-9,600 מ"ר עבור תעסוקה וכ- 68 דונם המיועדים לשטחי ציבור.

בצדה המערבי, הוכנה תכנית רש/1010, הכוללת  כ- 2,800 יחידות דיור מסוגים שונים, שגם שטחן הממוצע עומד על כ-93 מ"ר לדירה. על פי התוכנית 20% מהדירות בתכנית תהיינה דירות קטנות בנוסף ל- 220 יחידות עבור דיור מוגן. עוד בתכנית, שטחי מסחר בהיקף של כ-6,000 מ"ר וכ- 60 דונם עבור שטחי ציבור.

התכנית קיבלה תוקף מהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב בשלהי שנת 2016. בתוכנית זו משרדינו מייצג בעלי קרקע רבים. התארגנות מוקדמת לבנייה תביא להקדמת הבנייה ולמימוש מהיר ואפקטיבי של  הזכויות וכן לחסכון רב בעלויות, הן ברובד הבניה והן ברובד המיסויי.